Corona update: We willen wel, maar we kunnen nog niet

Afgelopen woensdagavond hebben de trainers overleg gehad op basis van het concept sportprotocol (voor het protocol klik hier) voor onze vereniging. Op basis van het sportprotocol en de verwachting dat iedereen zich conformeert aan de regels en afspraken, hebben de trainers aangegeven de training per 6 juni als volgt voorzichtig te willen hervatten.

Juni

 • 6 juni – groep Groen
 • 13 juni – groep Blauw
 • 20 juni – groep Groen
 • 27 juni – groep Blauw

Vanaf juli

 • Beide groepen
 • Uitbreiding naar ander groepen
 • Instroom van nieuwelingen

Inmiddels heeft het bestuur het protocol vastgesteld en staat de vereniging in de starthouding en worden de voorbereidingen opgestart. Er moet nog wel e.e.a. geregeld worden.

Echter, het door de noodverordening vereiste toezicht is niet duurzaam geregeld. De afgelopen week hebben 3 ouders aangegeven bereidt te zijn om ingezet te worden, echter niet elke week. Voordat we de training kunnen hervatten is duidelijkheid nodig hoe t/m 31 augustus het toezicht is georganiseerd. Dit betekent dat er nog geen melding aan de gemeente kan worden gemaakt met betrekking tot het hervatten van de training.

Dus … zonder toezichthouders geen training!

Wat hebben we nodig!

 • 1 ouder die de taak van Coronafunctionaris op zich neemt en de bezetting van toezichthouders organiseert.
 • Een pool van ouders (ong. 6) die de toezichthoudende taken uitvoeren.

Per training zal de inzet (afhankelijk van de opkomst) ongeveer het volgende zijn:

 • 1x een toezichthouder bij het parkeren:
  • 15 min voor training tot 5 min. training
  • 5 min voor einde training tot 15 min na de training
 • 1x een toezichthouder bij tijdens de aanloop naar de training (15 min voor de training tot start training) toezicht houdt op de wijze van verplaatsen van de sporters op het park naar de verzamelplaats.
 • 1x een toezichthouder geduurde de training op het Nolderbikepark. Deze persoon is tevens tijdens de training de contactpersoon voor de gemeente/politie indien controle plaatsvindt. Van deze persoon wordt geen bijzonder mountainbike vaardigheden gevraagd. Wel is het handig als deze hij/zij meebeweegt met de groep (eventuele mtb is te regelen).

Voor de planning, wordt gebruik gemaakt van mySportsplanner. Dit is dezelfde tool die al geruime tijd gebruikt wordt door de trainers en nu ook ingezet gaat worden voor de groepen.

Wie trekt de kar?

zaterdag, 23 mei, 2020 tot dinsdag, 22 september, 2020