MTB Vereniging Zuidwolde in Coronatijd

In dit bericht een drietal onderwerpen:
1) verkenning mogelijkheid hervatten training
2) Vrijwilligers nodig voor de rol van toezichthouders
3) Besluitvorming

1) Verkenning mogelijkheden
Afgelopen week hebben de trainers overlegt met betrekking tot het vraagstuk of en hoe de jeugdtrainingen weer per 1 juni hervat kunnen worden. De conclusie is dat we wel mogelijkheden zien maar ook dat trainingen geven in een anderhalvemetersamenleving alleen kan als de trainingen en de organisatie van de trainingen worden aangepast. Echter, het besluit is nog niet genomen, we zijn de mogelijkheden aan het verkennen.

De maatregelen die nodig zijn zullen afbreuk zullen doen aan het verenigingsgevoel waar we voor willen staan. Een aantal dingen zullen niet meer kunnen, er zullen regels worden opgesteld die strikt opgevolgd moeten worden en de trainingen zullen in begin gefaseerd worden opgestart. Denk bijvoorbeeld aan groepen opsplitsen (anders indelen) die vervolgens om de week getraind worden. We beseffen dat dit ook kan betekenen dat hierdoor jeugdleden, vooral in het begin, tussen wal en schip terecht komen.

Komende week zullen we het definitieve besluit nemen. Waarbij de volgende afwegingen zullen maken:
- is binnen de set aan regels een aantrekkelijke trainingsaanbod te creëren;
- kan de training veilig binnen acceptabele gezondheidsrisico’s (hierbij zal de veiligheid van de trainers/vrijwilligers voorop staan);
- kunnen we voldoen aan de randvoorwaarden van de door de gemeente opgelegde bepalingen (de aanwezigheid van toezichthouders).

Wanneer het oordeel is dat het organisatorisch kan, zal iedere trainer voor zichzelf de keuze maken of hij/zij persoonlijk bereidt maken het gezondheidsrisico acceptabel is.

2) Vrijwilligers nodig
Om de training te mogen hervatten zijn volwassen (18 jaar of ouder) toezichthouders nodig, afhankelijk van de wijze waarop de training georganiseerd gaat worden, is toezicht nodig bij:

 • Het halen en brengen – dit betreft vooral toezicht op de parkeerplaats
 • Daarnaast kan toezicht nodig zijn tijdens de training, dit is afhankelijk het aanbod en het aantal beschikbare trainers.
   

We verwachten het volgende nodig te hebben:

 • Eén Coronafunctionaris (tevens toezichthouder);
  Deze zal de contactpersoon zijn met de gemeente m.b.t. en ziet, samen met de toezichthouders, er op toe dat alle maatregelen die zijn opgesteld worden uitgevoerd. Draagt er voor zorg dat er voldoende toezichthouders per training aanwezig zijn.
 • 3-4 Toezichthouders
  Samen met de Coronafunctionaris vormen zijn de pool van toezichthouder.

Het beeld wat exact de rol en belasting gaat worden van een toezichthouder zal de komende dagen vorm krijgen. Wel proberen we de belasting tot een minimum te beperken. Met nadruk willen we aangeven, als er geen toezichthouders aanwezig zijn, kan/mag een training niet gegeven worden.

Vrijwilligers kunnen zich voor woensdagmiddag opgeven door een mail te sturen naar mtbverenigingzuidwolde@gmail.com.

3) Besluitvorming en proces

Aanstaande woensdagavond wordt op basis van onderstaande punten een advies opgesteld m.b.t. tot het hervatten van de jeugdtrainingen:

 • Op basis van het concept sportprotocol;
 • Of voldoende trainers persoonlijk bereidt zijn trainingen te willen geven;
 • Of er voldoende vrijwilligers zijn om de randvoorwaarde m.b.t. toezicht in te kunnen vullen.

Bij een positief advies:

 • zal het bestuur gevraagd worden het protocol te bekrachtigen en de gemeente te melden dat de vereniging de trainingsactiviteiten hervat (de gemeente dient dan nog wel toestemming te verlenen);
 • wordt het sportprotocol bekend gemaakt en voorbereidingen getroffen voor het hervatten van de trainingen.