Algemene ledenvergadering 12-12-2019

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

Beste leden c.q. ouders van jeugdleden,

Het bestuur van Mountainbike Vereniging Zuidwolde e.o. nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering. Ook de ouders van de jeugdleden nodigen wij uit voor deze vergadering.

Datum:            donderdag 12 december 2019

Plaats:             Zalencentrum Den Kaat, Hoofdstraat 97 in Zuidwolde

Aanvang:        20.00 uur

Agenda:

1.         Opening

2.         Ingekomen stukken / mededelingen

3.         Jaarverslag 2018

4.         Financieel jaarverslag 2018

  • Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

5.         Contributie

  • We zien de afdracht aan de bonden gestaag omhoog gaan maar onze contributie is afgelopen jaren gelijk gebleven. Om de vereniging financieel gezond te houden zijn we genoodzaakt de contributie te verhogen. Het bestuur doet een voorstel. Bij akkoord zal de contributieverhoging per 2020 ingaan.

6.         Bestuurszaken

  • Eise heeft aangegeven te willen stoppen met het werk als penningmeester en ledenadministratie. Hiervoor zoeken wij een vervanger. Kandidaten kunnen zich tot voor aanvang van de ledenvergadering aanmelden. Op de ledenvergadering verkeizen we de nieuwe penningmeester en ledenadministratie.
  • In de afgelopen tijd heeft Aart Vos afscheid genomen van zijn bestuurlijke functies.
  • Danny Huiskes en Patrick Uiterwijk Winkel plaats hebben genomen in het bestuur. Danny houdt zich voornamelijk bezig met evenementen en het Norlderwoud. Patrick heeft de organisatie van het routeonderhoud op zich genomen. We willen Patrick en Danny officieel toevoegen aan het bestuur.       

7.         Activiteitenagenda 2019/2020

8.         Investeringen

9.         Rondvraag

10.       Sluiting officiële gedeelte

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur, Hedde Paulusma, secretaris

maandag, 2 december, 2019 tot woensdag, 1 januari, 2020