Update e-mailadres

Voor communicatie met de leden maken wij gebruik van het e-mailadressen zoals deze bekend zijn bij KNWU of NTFU. Dit e-mail adres is bij aanvang van het lidmaatschap ooit door je doorgegeven, echter e-mailadressen willen nogal eens veranderen. Een aantal e-mailadressen kloppen niet meer. In ieder geval krijgen wij hier foutmeldingen op. 

Als je gebruikt maakt van een ander e-mailadres, dan kun je dit zelf veranderen via mijnknwu of mijnntfu. Daar kun je ook jouw adresgegevens veranderen en eventueel een pasfoto uploaden. Heb je dit nog nooit gebruik gemaakt van mijnknwu of mijnnftu dan kun dit via de website van knwu of nftu aanvragen,

Het verzoek van de vereniging - controleer jouw lidmaatschapgegevens en pas indien nodig dit aan!!

vrijdag, 25 augustus, 2017 tot zondag, 24 september, 2017