Lidmaatschap

Als lid heb je naast dat je mee kunt doen met de activiteiten van de vereniging ook andere voordelen.

Tegelijk met verenigingslid bent u als recreant ook NTFU-lid. Dit lidmaatschap houdt in:

 • Verzekerd tijdens mountainbike activiteiten en wedstrijden t/m categorie 4.
 • Korting bij inschrijving toertochten.

In het seizoen 2020 worden voorbereidingen getroffen om na 1 januari 2021 als volledig NTFU vereniging verder te gaan. In voorbereiding hierop wordt het lidmaatschapstructuur vanaf 1 januari 2020 aangepast. Vanaf deze datum geldt:

Opbouw lidmaatschap

 • Het lidmaatschap van de vereniging bestaat uit twee onderdelen:
  1. Ieder lid dient lid te zijn van een fietsbond
   • tot 31-12-2020 kan dit voor leden die zich voor 1 januari 2020 hebben aangemend de KNWU of NTFU zijn
   • leden die zich na 1-1-2020 opgeven worden NTFU lid 
   • vanaf 1-1-2021 dient ieder lid, lid te zijn van de NTFU. Dit lidmaatschap wordt via de vereniging afgesloten.
    Het is ook mogelijk dat het lid persoonlijk lidmaatschap heeft of een verenigingslidmaatschap heeft bij een andere NTFU vereniging. In deze  gevallen dient het lid dit aannemelijk te maken door het overleggen van zijn/haar lidmaatschapsbewijs.
  2. Ieder lid betaald jaarlijks een contributie aan de vereniging.
 • Jaarlijks wordt door de vereniging de volgende bedragen geint:
  • ‘bondslidmaatschap’, voor de leden die via de vereniging zijn aangemeld. Dit bedrag wordt afgedragen aan de ‘bond’
  • Jaarlijkse contributie
 • Inning gebeurt in twee afzonderlijk incasso opdrachten, zodat de kasstromen m.b.t. lidmaatschapsgelden transparant zijn

Contributie

 • De lidmaatschapsgelden worden als volgt bepaald/vastgesteld:
  • Het ‘bondslidmaatschap’ wordt jaarlijks door de desbetreffende bond vastgesteld. De vereniging volgt automatische deze verhoging. Dit bedrag wordt afgedragen aan de bond.
  • De contributie wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.
    
 • De contributie, met ingang van 1-1-2020, is op de ALV d.d. 12-12-2019 vastgesteld.
  • Jeugdleden tot 15 jaar:               € 15,-
  • Jeugdleden 15 tot 18 jaar:          € 20,-
  • Leden 18 jaar en ouder:              € 25,-

Als peildatum geldt:
- voor nieuwe leden de leeftijd bij aanmelding
- voor bestaande leden: 1 januari

Lidmaatschap seizoen 2020: (overgangsjaar naar volledig NTFU-vereniging)

  Leeftijd

Aanmelding voor 31-12-‘19

Aanmelding na 01-01-‘20

Jeugdlid tot 15 jaar

KNWU lidmaatschap € 14,-
Verenigingscontributie € 15,-

NTFU lidmaatschap € 37,29 Verenigingscontributie € 15,-

Jeugdlid van 15 tot 18 jaar

KNWU lidmaatschap € 14,-
Verenigingscontributie € 20,-

NTFU lidmaatschap € 37,29
Verenigingscontributie € 20,-

Leden 18 jaar en ouder

NTFU lidmaatschap € 37,29
Verenigingscontributie € 25,-

NTFU lidmaatschap € 37,29
Verenigingscontributie € 25,-

Donateur

Donateursbijdrage € 15,-

Donateursbijdrage € 15,-

Lidmaatschap seizoen 2021 e.v.

  Leeftijd

Lidmaatschap & contributie

Jeugdlid tot 15 jaar

NTFU lidmaatschap € 37,29 Verenigingscontributie € 15,-

Jeugdlid van 15 tot 18 jaar

NTFU lidmaatschap € 37,29
Verenigingscontributie € 20,-

Leden 18 jaar en ouder

NTFU lidmaatschap € 37,29
Verenigingscontributie € 25,-

Donateur

Donateursbijdrage € 15,-

 

Aanmelden

Via deze link kun je, je aanmelden als lid van onze vereniging.

Mutaties
Wanneer je je e-mailadres of telefoon wijzigt, of gewoon omdat je je verhuist, dan kun je deze doorgegeven via deze link.
Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient te gebeuren voor 15 december van het volgende lidmaatschapsjaar.