MTB Wedstrijd Steenbergen - Reglement

Reglement MTB Wedstrijd Steenbergen

 • Wedstrijden worden verreden onder KNWU reglementen.
 • Licenties of (basis) lidmaatschap KNWU of NTFU verplicht.
 • Deelnemers zonder KNWU-licentie zijn verplicht eenmalig een (basis) lidmaatschap aan te schaffen bij de KNWU of NTFU. Dit (basis) lidmaatschap is tevens te gebruiken bij de andere cat. IV wedstrijden.
 • Er kan pas worden ingeschreven na vertoon van licentie of (basis) lidmaatschap.
 • Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 30 min. voor de start i.v.m. het printen van startlijsten.
 • Bij de wedstrijden wordt gebruik gemaakt van KNWU-jury en inschrijving.
 • ICW wedstrijden worden met chip (Mylaps) en stuurbord verreden.
 • Helm verplicht.
 • Deelname met MTB (26, 27,5 3n 29 inch). Een veldrijfiets is uitgesloten.
 • De start volgorde wordt bepaald door het klassement alleen de 1e 10 heren en 1e 5 dames starten op klassement.
 • Materiaalwissel is toegestaan.
 • Bij valpartij binnen 100 meter, na de start, kan opnieuw gestart worden. Dit ter beoordeling van de jury.
 • Inrijden tijdens de wedstrijden is verboden. Er is gelegenheid om te verkennen tussen de diverse wedstrijdblokken.
 • Bij wangedrag van deelnemers en / of ouders c.q. verzorgers zal uitsluiting voor de overige wedstrijden van de zomercompetitie volgen
 • Iedere deelnemer dient zich een stuurbord aan te schaffen bij de 1e deelname in het nieuwe seizoen. Deze stuurbord wordt éénmalig verstrekt en moet de daarop volgende deelnames meegebracht worden.
 • Bij een tweede en latere deelname dient iedere deelnemer zich bij de inschrijftafel te melden voor de start. Wie zich niet aanmeldt , zal niet worden opgeroepen bij de start en komt niet in de uitslag. Zowel inschrijven als melden tot een half uur voor de start van de wedstrijd waarin een renner deelneemt.
 • Daarnaast wordt met Mylaps chip gereden. Bij de eerste deelname in het nieuwe seizoen, moet het chipnummer geregistreerd worden bij de inschrijving. uiteraard moet een evt. wijziging van chip, later in het seizoen, ook worden gemeld.
 • Degene die niet in het bezit van een chip is, kan dit bij de inschrijving verkrijgen. Na afloop van de wedstrijd moet de chip gelijk ingeleverd worden. Bij verlies van chip zijn de kosten €100,00 voor aanschaf nieuwe chip
 • De organisatie kan op de dag van de wedstrijd beslissen om vanwege veiligheidsredenen (bv weersomstandigheden) de wedstrijd niet door te laten gaan. Dit gaat in overleg met de jury!
 • Vroegtijdige afgelasting wordt bekendgemaakt op de website www.knwunoord.nl of Facebook.
 • Parcours lengte MTB, kan per organisatie variëren, streven is minimaal 10 minuten en voor de jeugd min. 5 minuten, max. 7 minuten.
 • Deelname aan de ICW (MTB) Competities gebeurd op eigen risico. De organisaties en de KNWU District Noord kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en persoonlijke ongelukken ontstaan tijdens de wedstrijden. De algemene KNWU verzekering is van toepassing.

Klassement en puntentelling:

 • De jury streeft ernaar om iedere wedstrijd zo veel mogelijk renners te klasseren, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
 • Punten zijn per categorie. Punten die in de ene categorie behaald zijn kunnen niet meegenomen worden naar de andere categorie.
 • Puntentelling volgens onderstaande schema, te weten:
 • 1e – 50,1, 2e - 48, 3e - 46, 4e - 44, 5e - 42, 6e - 40, 7e - 38, 8e - 36, 9e - 34, 10e - 32, 11e – 30, 12e aflopend naar 35e met 1 punt. Dus: 12e – 29 en 35e – 6 punten.
  Eén ieder die de wedstrijd uitrijdt (vanaf 36e ) en niet geklasseerd is, ontvangt 5 bonuspunten.
 • Per wedstrijd zijn er, per categorie, prijzen te winnen voor de eerste 3 geklasseerde jongens en meisjes.
 • Voor het eindklassement tellen alle resultaten van de MTB zomercompetitie mee, en men dient de finale wedstrijd te rijden.
 • Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement is de uitslag in de laatste wedstrijd (de finale) bepalend.
 • Voor het eindklassement zijn per categorie 3 bekers beschikbaar voor de jongens en meisjes.
 • Prijswinnaars worden geacht aanwezig te zijn bij de huldiging. Indien een prijswinnaar, zonder medeweten van de organisatie, afwezig is tijdens de huldiging zal de prijs niet nagestuurd worden.
 • Protesteren over de uitslag binnen 24 uur per mail aan coördinator met omschrijving reden protest.
 • De uitslagen verschijnen z.s.m. op internet op de site van www.knwunoord.nl links ICW-NOORD tab MTB ZomerCup Noord 2018 en de site van de organiserende vereniging.