MTB De Wolden Competitie - Reglement

Reglement MTB De Wolden Competitie 2017

Algemeen

 • Ter bevordering en stimulering van het wedstrijdelement organiseert MTB Vereniging Zuidwolde e.o. de MTB De Wolden Competitie.
 • De MTB De Wolden Competitie bestaat uit een aantal laagdrempelige wedstrijden die op verschillende parcoursen binnen de gemeente De Wolden gehouden worden. Dit zijn:
  • Parkoers Alteveer/Kerkenveld;
  • Streetrace Ruinen
  • Parkoers Zuidwolde (Steenbergen);
 • De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën van de KNWU, waarbij de wedstrijd is aangemerkt als een wedstrijd Categorie IV, onderlinge wedstrijden.
 • Bij deelnamen is een NTFU lidmaatschap of basislidmaatschap KNWU is vereist, bij het ontbreken hiervan dient een daglicentie van de KNWU te worden aangeschaft.
 • Aan de wedstrijden kan worden deelgenomen door leden van KNWU of NTFU en niet leden.
 • Alleen leden van de deelnemende verenigingen en inwoners van de gemeente De Wolden worden opgenomen in het MTB De Wolden Competitie klassement
 • De wedstrijden worden verreden op eigen risico.
 • Bij de wedstrijden is vrijwillige EHBO aanwezig.

Artikel 1. (begrippen)

 • MTB Vereniging: MTB Vereniging Zuidwolde e.o., WTC Ruinen
 • KNWU : Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie
 • NTFU : Nederlandse Toer Fiets Unie

Artikel 2. (Deelname)

 1. Deelname staat open voor leden van MTB Vereniging, leden van ander MTB Verenigingen en niet leden met ruime fietservaring (bij twijfel kan deelname worden ontzegd).
 2. De vergoeding voor deelname aan de wedstrijd wordt per wedstrijd bepaald. Niet leden van NTFU en/of KNWU betalen een additionele bijdrage voor een daglicentie van de KNWU.
 3. Deelnemer moet in het bezit zijn van een goedwerkende mountainbike welke geen uitsteeksels of loszittende onderdelen bevat. Een veldrijfiets is niet toegestaan.
 4. Deelnemer is verplicht tijdens de wedstrijden een fietshelm te dragen.
 5. Deelname is voor eigen risico.
 6. Deelnemer moet zich correct en sportief gedragen en dient aanwijzingen van de wedstrijdleiding op te volgen.
 7. Deelnemers welke (eerder) de toegang tot de wielerbaan is ontzegd zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 3 (Indeling categorieën )

 1. Er wordt gereden in drie categorieën, de indeling per categorie is als volgt:
  • A categorie:
   Deze bestaat uit wedstrijdrenners en -licentiehouders (KNWU of andere bond).
  • B categorie:
   Deze bestaat uit recreanten en licentiehouders en niet leden van KNWU/NTFU vanaf 15 jaar en ouder.
  • C categorie:
   Jeugdleden (tot en met 14 jaar) van de vereniging, ingedeeld in 3 sub categorieën (8 t/m 10 jaar, 11 & 12 jaar en 13 & 14 jaar)
 2. Deelnemers welke volgens bovenstaande categorie indeling zijn ingedeeld in categorie B mogen vrijwillig in een hogere categorie starten .
 3. Deelname aan een lagere categorie dan waar men feitelijk toe behoort is slecht toegestaan bij licentiehouders als zij bijvoorbeeld herstellende zijn van blessures, en daarom niet "mee kunnen" in de categorie waartoe zij feitelijk behoren (dit alleen na en met goedkeuring van de wedstrijdleiding)
 4. De C categorie start apart van de A en B categorie. Er wordt ook apart gefinisht. C categorie renners rijden ong. 30 minuten.
 5. De A en B categorie starten gelijktijdig. Categorie A rijdt ong. 70 min. en Categorie B ong. 60 min.
 6. Renners uit de A en B categorie mogen niet aansluiten bij de A categorie wanneer zij door de A categorie worden gedubbeld. A. renners welke worden gedubbeld mogen wel bij de B categorie aansluiten maar mogen het wedstrijdverloop van de B niet beïnvloeden (Dus geen gaatjes dicht rijden).

Artikel 4 (inschrijving en startopstelling)

 1. Er dient ingeschreven te worden per wedstrijd.
 2. Bij de startopstelling staan de rijders van categorie A voor de rijders van categorie B opgesteld.
 3. De startopstelling wordt per wedstrijd bepaald door de wedstrijdorganisatie

Artikel 5 (uitslag/klassering/puntentelling)

Elke wedstrijd wordt er per categorie een uitslag opgemaakt. De uitslag wordt gepubliceerd op de website. Tevens wordt er per categorie over alle wedstrijden binnen de competitie een totaalstand en eindklassering opgemaakt. Hierbij gelden de navolgende regels:

 • De eerste vijftien geklasseerde per categorie krijgen per wedstrijd vanaf plaats 1 de navolgende punten: 23;20;18;17;16;15;14;13;12;11;10;9;8;7;6; elke daarna geklasseerde renner krijgt 5 punten.
 • Over de uitslagen kan tot 1 week na de wedstrijd worden gereclameerd.

Artikel 6 (slotbepaling)

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdjury en/of het bestuur van MTB Vereniging.